Wat is mijn stijl?

De afgelopen weken en maanden heb ik in toenemende mate geproefd aan en onderzocht of ik nu wel of niet, opnieuw, die grote stap durf te zetten om zelfstandig door te gaan. Het is hoe dan ook een louterend proces, omdat ik indirect en direct bevraagd word op existentieele vragen: wie ben je? wat wil je? wat is jouw stijl? hoe doe je dat dan?, maar ook wat de oorsprong of basis is van je denken en doen.

Als focus voor een coachingsafspraak had ik zelf het thema Wees jezelf! gekozen, naar aanleiding van een speelse brief die ‘toevallig’  was opgedoken. Onverwacht gingen tijdens dit gesprek letterlijk de rillingen over mijn rug, omdat ik antwoorden aan het formuleren was over deze vragen en daarbij, als het ware, uitgenodigd werd om over mijn eigen schaduw heen te stappen. Spannend, dicht op mijn huid en het laat me niet los, het ontwikkelen van zelf-inzicht is duidelijk een belangrijke en noodzakelijke stap om verder te komen in dat keuze proces over mijn professionele toekomst.

Ter voorbereiding heb ik gewerkt met ideeen uit;  Maak je eigen leerbiografie, leerlijn of leergeschiedenis? en Schrijf je eigen handleiding (Ik zal op een aparte pagina/blog dat verder uitwerken). Het is verhelderend om na te gaan wanneer en vooral hoe mijn denken aan leren van mysterie naar verbazing naar focus is gegaan. Eye-openers en ook die ervaringen die je langdurig verbaasd hebben komen dan weer naar boven. Ik realiseer me dat ik een rijke levens en leer historie heb en daar rijkelijk uit kan putten, daarom hier de belangrijkste oogst van het spannende gesprek over mijn leergeschiedenis en handleiding.

  1. Ik heb een breed en groot repertoir aan methoden, denkbeelden, ervaringen, oplossingen en vragen.
  2. Vragen en werken met verbazing komen voort uit een nieuwsgierigheid naar achtergrond, verklaring of ontstaan. Vragen naar rechtvaardiging is zelden mijn doel of focus, de dynamiek van rechtvaardiging verhindert vaak een goed gesprek.
  3. Mijn basishouding is die van de bricoleur, ik werk met wat er is!
  4. Door vragen stellen, ruimte maken, interactie met klanten zoek ik naar een verandering van de dynamiek: versnellen, vermeerderen, vertragen of van praten over naar doen. Dit kun je ook al onderzoekend werken noemen, daarom geloof ik de kracht van actie onderzoek en onderzoeks benaderingen die daaraan verwant zijn, zoals naturalistic inquiry, Appreciative inquiry, onderzoek als interventie.
  5. De klant of het klant systeem betrek ik vanaf het begin bij de oplossing, dat betekent een voortdurend proces van co-creatie en contracteren. De klant is probleem eigenaar en we gaan samen zoeken naar verdere stappen, richtingen en oplossingen en daarbij verwacht ik dat de klant meedoet en ook verantwoordelijkheid neemt. Grote oplossingen van buiten bedenken en die deponeren of bewust een gat laten ontstaan ale een vorm van klanten binding zijn een gruwel voor mij. Mijn doel is mezelf overbodig maken en dat betekent dat de klant vanaf het begin mee aan de slag gaat. Kern woorden daarbij zijn initiatief, creativiteit, zelfsturing, verbinden en persoonlijke talentontwikkeling.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.