Proeve van bekwaamheid (1)

Mijn ‘Proeve van Bekwaamheid’ – (1)

de leergang Sociale Media voor Leren en Veranderen

Dit is een (te) lang blog bericht, ik gebruik de proeve van bekwaamheid als blog bericht …reflectie volgt later.

1. Mijn  persoonlijke ontwikkeling:

De leergang en alle tools en inhoud die je voorbij ziet komen is een grote bevestiging dat leren, veranderen en sociale media met elkaar verbonden kunnen worden. De mate en mogelijkheden van interactie zijn enorm en de kunst is meer begrijpen wat je ermee wil en hoe dat past bij wat je aan het doen bent, dan een debat of je dit wil of niet zou moeten doen. De titel van Harold Jarche’s blog: is Life in Perpetual Beta zat al in mijn hoofd, door de leergang en door mijn casus is de relevantie van dit principe nog sterker geworden. De werk en denk houding van ‘life in perpetual beta’ is voor mij verbonden aan de deugd: nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid als een deugd gaat over het omarmen van ambiguiteit en onzekerheid (dat is wat anders dan twijfel..), het zoeken van nieuwe ervaringen, waarbij al je zintuigen aan bod komen, het principe van bricolage, starten vanuit sterktes, waarden en volg je passie!).  Ik ontdek dat daarbij ‘het gaan doen helpt’, in combinatie met reflecteren wordt het inspirerend. Een reflectie die terugkomt: Hoe management teams kunnen worstelen met het gebruik van sociale media. De schijnbaar klassieke reactie is: geen tijd,  formuleer een strategie en maak anderen vernantwoordelijk …terwijl ondertussen het werk, interacteren en het verwerven van kennis, inzicht en inspiratie steeds sneller aan het veranderen is.

Het is uitdagend en spannend om in deze tijd van veranderingen, grotere vragen te werken aan werken, interacteren en denken. Onderdeel daarvan is de trend naar visualisatie, gebruik van beeld om je verhaal te vertellen (zie Where Good Ideas Come From). De upload statistieken over video en beelden spreken voor zich. Het gebruik van You Tube is steeds meer deel van mijn (onder)zoeken geworden, ik had al eerder van Prezi gehoord en de ervaringen gedurende SoMe stimuleren mij om daar meer mee te doen. Grappig dat ik dan toch weer mijn eigen Prezi’s niet publiek maak, er zit daar nog een zekere schroom

Ik blijf het grappig vinden om de argumentaties van mensen te horen waarom ze niet met sociale media willen werken. Het kan op diverse manieren onthullend zijn, over eigen leergedrag, bewust en onbewust onbekwaam, zoeken naar zekerheid, maar ook verzetten omdat iemand grip verliest en de ‘oude’ manier van werken, leren en interacteren voorgoed aan het veranderen is. Ik leer daarvan dat het ook belangrijk is om sneller met iets concreets aan de slag te gaan om te laten zien dat er gewoon veel te halen is en veel kan, maar ook om incidenten te vermijden dat iemand zich helemaal vast bijt in haar of zijn verzet. Belangrijker voor mij is het om te beseffen hoe rijk en wijd het internet is, het is gelukkig van niemand en blijft een schatkamer die steeds groter en diverser wordt! Een werk houding van ‘life in perpetual beta’, overigens een vorm van bricolage, suggereert dat je ook voortdurend aan het ontwerpen bent, omdat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk, tijdens de ontwikkeling van het handboek over Exits, hebben we een verzameling van 200+ uitspraken gedocumenteerd en geselecteerd. We hebben er nooit bij stilg gestaan dat je al deze uitspraken zou kunnen gebruiken om te twitterene, zonder de namen te onthullen, Grantcraft werkt in total annonimiteit. Zoiets kan nog steeds door uitspraken en handbook te promoten door gebruik van twitter, blogs en andere sociale media.

Ik heb ooit een leertraject Personal Knowledge Mangement van Harold Jarche gevolgd (Seek, Sense, Share) en hij vertelde dat hij maar een zeer beperkt aantal tools en methoden gebruikt (feed readers, blogs, micro-blogging and social bookmarking), wel de verschillende trends volgt. Dat is een werk en leer houding die ik voorlopig voor mezelf ook hanteer, ik doe graag mee met een verkenning van een nieuwe tool omdat het een goede oefening en verkenning is, vooralsnog kan ik prima aan de slag met wat ik een beetje beheers. Ik weet dat zowel bookmarking als het categoriseren nooit mijn sterke punten zullen worden, wel blijft het werken om dit te blijven oefenen. Mijn aanvulling op het PKM model is de waarderende houding en de praktijk van reflecteren.  Spannend vind ik hoe je het gebruik van sociale media kunt combineren met reflecteren, dialoog voeren en ‘trage of diepe’ vragen gezamenlijk kunt verkennen. Ik heb ooit geexperimenteed met een vorm van socratische dialoog via skype, in die vorm niet direct voor herhaling vatbaar. Ik was dus aangenaam verrast door Hans de Zwart die in zijn webinar ‘catalytic questions’ wist te verbinden met een vorm van dialoog, het kopieren waard!

Wat heb ik concreet geleerd? Mijn hoogtepunten:

1. Zie voor de ontwikkeling van mijn casus en de reflectie daarop een volgend blog bericht en ook mijn casusblog.

2. De leeromgeving in de Ning vind ik een inspirerend voorbeeld van hoe je een actieve leeromgeving kunt inrichten, er is erg veel op te vinden, het ziet er ook prettig uit en is mede daardoor aantrekkelijker dan een wiki (social text en pbwiki), terwijl een wiki zoeken en vinden centraal stelt. Jammer dat er een aantal (onverklaarbare) haken en ogen aan blijken te zitten over de ‘notifications’.

Tools & Applications

3a. Voor het ordenen van feeds ben ik van google reader overgestapt naar feedly, ik wil nog uitzoeken hoe ik dat met mijn andere lopende feedfuncties kan combineren;

3b. Prezi is een speelsere vorm van presentaties maken, tijdens de leergang mijn kennismaking omgezet in een prezi over social reporting – inmiddels publiek ;

3c. Sinds vorige zomer ben ik samen met twee collega’s aan het verkennen hoe we ‘social reporting’ kunnen combineren met social reflection. We hebben onlangs op de NVO2/FCE onderzoeksinspiratiedag een workshop gegeven en tijdens deze workshop heb ik twitterchat gebruikt om een twitter behang te maken; dus twitter, tweetdeck, twitterchat maken inmiddels onderdeel uit van mijn repertoire; dat dit niet geheel zonder risico’s is is me ook duidelijk geworden.

3d. Andere zaken die ik gedurende de SoMe-leergang heb verkent:

  • MOOCs –  ik heb meegedaan aan twee MOOCs over model building, en complexity, een volgende MOOC startop 01 Mei. Voorlopige conclusies: a) Spannend; b) Vooralsnog een beetje buiten mijn huidige professionele bereik; c) vereist toch een behoorlijk investering van middelen om meer te zijn dan een opgenomen college (complexity) of ‘talking head’ model thinking; Hoe sterk de inhoud ook is, een MOOC zal toch een combinatie van college-achtige overdracht, oefeningen, filmpjes en wellicht ook on-line huiswerk moeten zijn om iets op te leveren
  • Forum discussies via Ning, via LinkedIn, via verschillende blogs, je kunt hie gemakkelijk veel tijd aan besteden.
  • YouTube: ik blijf een groot fan van deze toepassing, al is het alleen vanwege de hoeveelheid filmpjes die worde ge’upload’.
  • webinars, als onderdeel van een blended of hybride leertraject, ik heb meegeluisterd met een aantal webinars buiten Some en het zijn toch (te) vaak sessies die erg veel uitzenden en worstelen met interactie. Ze vereisen een behoorlijke investering in middelen en voorbereiding om er meer van te maken dan een luisteren naar.

4. De eye opener van de leergang is de voorbereiding, opdracht, en webinar met Hans de Zwart geweest. Zowel vanuit een methodisch ontwerp en ook de inhoud. Knap hoe Hans deZwart zijn deelname aan het webinar en de opdracht onderdeel maakte van zijn blog, en daar na afloop ook weer op heeft terug gegrepen. mooi vakmanschap. De opdracht die hij ons als deelnemers heeft gegeven nodige zeer verschillende reacties uit. Knap om naast Mitra ook het tegengeluid aan te geven, de discussion thread van Donald Clark is fascinerend omdat Mitra zelf mee gaat doen, als een klein verwend kind-mannetje, en ook onthullend over hoe je ego je eigen werk en leerprincipes kan hinderen. Het vragen om je eigen ‘catalytic questions’  te bedenken was een uitnodiging om te reflecteren over de verbinding tussen waar je mee bezig bent, wie je bent en of er nog vragen zijn die je inspireren, of draai je eigenlijk op de automatische piloot. Ik was onder de indruk hoe Hans de Zwart erbij bleef terwijl er allerlei onverwachte problemen waren met de webinar software. Mooie illustratie van werken met skype en Adobe connect. Prachtig om na een presentatie doodleuk de discussie te gebruiken om te komen tot een e-Socratische dialoog, niet heel sterk gefaciliteerd, wel zo doe je dat dus!

Inhoudelijk was de echte eye-opener, opeens vielen de stukjes over life-long-learning, Personal Knowledge Management, auto-didactism, self directed learning, DIY-learning, learning paths en ook de reflective practitioner op een andere plaats. Voor een deel is het allemaal jargon en verhullend dicours, wil je als autonome adviseur  en onderzoeker functioneren dan zul je via een of meer van deze begrippen je eigen professionele ontwikkeling moeten verzorgen. Ken Robinson (ook zo een TedX kanon) heeft het over de noodzaak om ons veel meer te richten op  het ontwikkelen van creativiteit als vermogen om de vragen van de toekomst te kunnen oplossen. Manieren van denken en handelen uit het verleden zijn niet in staat om de problemen en vragen van de toekomst op te lossen. Het aantrekkelijke hieraan vind ik dat het aansluit bij mijn eigen ontwikkeling, raakt ook aan de hang naar autonomie en eigen verantwoordelijkheid, en het veranderende leren en werken door de opkomst van sociale media. Over dit thema hoop ik in het vervolg met Yvonne en anderen verder te discussieren.

 

2 Comments

  1. Dank voor al deze inzichten! Het grappige vind ik dat je een prezi niet publiek durft te maken maar deze reflectie wel :), en ook om te zien hoe in een webinar dan stukjes op hun plek kunnen vallen, dat gebeurt vaker met deelnemers. Ik ben benieuwd naar je presentatie op 6 mei en dan praten we verder..

  2. Yvonne van der Pol says:

    Wat een mooie reflectie. We hebben dezelfde leergang gevolgd en ik herken diverse leerpunten. Tegelijkertijd heb jij veel andere leerinzichten bereikt, andere krenten uit de pap gehaald. Deze zin spreekt me in het bijzonder aan en ik vind ik ook treffend voor jou: ‘spannend vind ik hoe je het gebruik van sociale media kunt combineren met reflecteren, dialoog voeren en ‘trage of diepe’ vragen gezamenlijk kunt verkennen. De keuze om à la Jarche enkele tools optimaal te benutten speelt daarbij mee, maar ook je eigen houding en het op de rem trappen als het te kort door de bocht gaat. Want naarmate de vraagstukken complexer worden (en dat zijn er vele), is weloverwogen te werk gaan een groot goed. En sociale media neigt soms naar kort en oppervlakkig. Het is dus maar hoe je social media inzet, het gaat vooral om de laag eronder. En die pak je goed!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.