“We beschrijven niet de wereld die we zien. We zien de wereld die we beschrijven”

“We beschrijven niet de wereld die we zien. We zien de wereld die we beschrijven” – Joseph Jaworski

De positionering en lacering van AxiomnewsNL – een co-productie met Dries en Gabriela van Gemert ( Van Gemert groep)  Annemiek Mintjens (Mintjens & Co) en Peter Pula (Axiom News Canada). Tesamen hebben we gewerkt aan het lanceren en positioneren van Axiom news NL. Daarbij hebben we ons eerst laten leiden door de ontwikkeling van Axiom News Belgie, zoals ingezet door Griet Bouwens en Arno Vansichen, zij maken gebruik van: a) hun netwerk uit de leergang AILN; b) contacten uit hun HR advies en project management. Zij lijken vooralsnog generatief nieuws vooral aan te bieden als een ‘verhalen van de basis’ dienst. Voortschrijdend inzicht van de Nederlandse initiafnemers betekent dat Axiom newsNL gaandeweg een andere koers is gaan varen, meer gericht op directe communicatie met Axiom News Canada, en dan vooral met de oprichter Peter Pula.

Een ander onderscheidend kenmerk is dat we vanaf het begin generatieve communicatie zien als een belangrijke schakel in het verbinding maken met de burger, actief burgerschap en deze benadering van ‘stakeholders (belanghebbenden/betrokkenen) proberen we vanaf het begin te zien als deel van grotere sociaal maatschappelijke processen.

Wij zijn van mening dat het bestaande medialandschap te sterk gericht is op cynisme, sensatie en de grote verhalen. Een van de gevolgen hiervan is dat ‘dit geluid en beeld’ inwoners van Nederland niet verbind of uitnodigt om actief te worden, terwijl er wel degelijk in allerlei sectoren, gemeenschappen en organisaties nieuwe initiatieven worden ontwikkeld of kansen zijn die niet worden benut of verzilverd.

Inspiratie

Overall, generative news seeks to capture the power and passion of people, by highlighting their inspiration and action(s) we seek to contribute towards making our living world a better more liveable place by stimulating people into a new direction and action.  (Peter Pula)

Generatief nieuws is gebaseerd op de kracht van (oprechte) nieuwsgierigheid, de kracht van vragen, het maken van (nieuwe) relaties en het publiceren van korte verhalen of berichten over initiatieven, kracht, inzet en verbondenheid door verschillende belanghebbenden.

Dienst- en productinnovatie

Axiom News NL streeft ernaar om in aanvulling op het bestaande media landschap mensen, klanten of inwoners aan het woord te laten komen met hun eigen verhaal.

Axiom News NL en waarbij partijen op zoek zijn naar/behoefte hebben aan nieuwe vormen van dialoog, interactie en verhalen. We werken met specifieke vragen die gebaseerd zijn op werkprincipes die voortkomen uit:

 1. De positieve psychologie, waarderen wat er is en een focus op talenten;
 2. Appreciative Inquiry, deze onderzoekende benadering drijft op de kracht van de onvoorwaardelijke positieve vraag, vier fases, de 4Vs (Verwonderen, Verbeelden, Verankeren, Verwerkelijken) en de focus op een maatschappelijk thema of proces;
 3. Diversiteit en ‘out-of-the-box’ denken en vragen in generatief nieuws schuwen we niet om ‘vreemde’ vragen te stellen, waarbij we mensen bewust uitnodigen om vanuit een ander denken of tijdsbeeld te reageren.

Axiom Nieuws NL verzamelt verhalen van mensen als onderdeel van of ondersteuning van klanten die zich bezig houden met betekenisvolle veranderingen, bewustwordingstrajecten, ‘empoweren’ van mensen in organisaties. Verder  zetten we generatief nieuws in om bewustwording op gang te brengen binnen gemeenschappen “communities” en op basis van ideeën en kansen die ons worden aangereikt maar ook die we zelf initiëren. Dat kunnen kleinere projecten zijn maar ook programma’s.

Op basis van wat we zien in andere landen voegt Axiom News NL ‘echt’ iets toe, als nieuws, verhalen, dialogen en ook bezinning of reflectie op deze verhalen onderdeel is van een groter programma dat zich richt op sociale innovatie en betrokkenheid, waarbij het urgent is dat burgers hun ervaringen en stem kunnen laten horen. Het zal dan gaan om het overbruggen van theorie en praktijk; of om bestaande ‘vervreemding’ tegen te gaan of waarbij doelbewust op inclusie van mensen en partijen wordt ingezet. Daarvoor hanteren we een aantal voorwaarden:

 1. Het is belangrijk dat er regelmatig en veelvuldig nieuws en verhalen worden verteld, daarvoor gebruiken we onze eigen website en/of de communicatie kanalen die al door de organisatie worden gebruikt.
 2. Er worden 2 – 4 x per week verhalen gepubliceerd; De gepubliceerde verhalen zijn kort ( max 250 woorden ??); Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de woorden van de inbrenger.
 3. De verhalen stroom dient een periode te lopen en een zeker volume te hebben voordat het zinvol is om een verdere trendanalyse of verhaal lijn te analyseren. (emergence is valued).
 4. Generatieve communicatie is bij voorkeur onderdeel van een breder sociaal maatschappelijk initiatief, waar verschillende partijen en belangen spelen en waar behoefte is naar nieuws en verhalen over de inzet en betrokkenheid van burgers, groepen en gemeenschappen.
 5. Verhalen worden opgehaald op basis van vragen die per persoon, project of programma worden ontwikkeld, we werken per interview met 3 – max 8 vragen.
 6. Verhalen kunnen bestaan uit text en beelden.
 7. Axiom News NL werkt op basis van nieuwsgierigheid, betrokkenheid en onafhankelijkheid.

Tot slot enkele vragen die laten zien hoe we werken:

 1. Wat heeft je hier gebracht?
 2. Op welk kruispunt bevind jij je? in je werk? in je persoonlijke leven?
 3. Met wie ga je de volgende stap zetten?
 4. Welk talent dat jij bezit wordt in dit initiatief aangesproken?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.